Til toppen

Veso forhandler Stembiont

VESO er forhandler av Stembiont™ - et nytt mikrobielt produkt for bedre hud og finnehelse hos laks.

Stembiont™ består av levende kulturer av spesifikke stammer; Aliivibrio balderis og Aliivibrio njordis, for mikrobiell forsterkning av den naturlige bakterieflora hos Atlantisk laks. Stembiont™ brukes i kombinasjon med anestesibad før vaksinering. Produktet har gjennom forsøk over flere år vist seg å redusere forekomst av akutte og kroniske sårlidelser, samt øke tilvekst og overlevelse etter eksponering for sjøvann. Stembiont™ blir produsert av Previwo – et selskap med opprinnelse fra NMBU som utvikler og produserer probiotika og vaksiner.

Se produktinformasjon i nedlastbar fil til høyre.

Kontaktperson VESO: Gunnar Molland, telefon 976 33 770.

Kontaktperson Previwo: Karoline Skaar Amthor, telefon 970 80 998.