Til toppen
Våre produkter

Våre produkter

Vi tilbyr alt av vask og desinfeksjons produkter til landbruket samt rådgivning.

Rengjøring i storfehus

Kalveoppdrett og melkeproduksjon

Den daglige hygienen skal forhindre uønsket oppblomstring av smittestoffer. Melkeproduksjon og kalveoppdrett er stedene der hygienetiltak lettest vil gi resultater.

Kalveoppdrett

I den grad kalvebingene er i samme rom som de større dyrene, vil en vask av disse før de tas i bruk være riktig, mens en etterfølgende desinfeksjon kan være av begrenset verdi. Om kalvebingene befinner seg i et eget rom øker betydningen av hygienetiltak. Om dyrene er av tilnærmet lik alder, i alle fall slik at hele rommet blir tomt på en gang, burde en grundig vask med påfølgende desinfeksjon være en hjelp til et godt oppdrettsresultat. I det spesialiserte kalveoppdrettet i eget hus som vil være tomt for dyr mellom omganger må vask og desinfeksjon etterfulgt av en hvileperiode være rutine. Etter påvist koksidiose på kalv minsker man smittepresset fra oocyster i miljøet ved bruk av spesialdesinfeksjonsmidlet NEOPREDISAN 135-1.

Oppgaver Produkter
Vask av tomt hus BIO GEL 
Desinfeksjon av hus, fôrrom og omgivelse VIROCID
Ved forutgående parasitære problem NEOPREDISAN 135-1

 

Melkeproduksjon

Oppgaver Produkter
Vask av melkerom og inngangspartier DM CID-S
Desinfeksjon VIROCID
Vask av tomt fjøs BIO GEL 
Desinfeksjon av hus, utstyr og omgivelser  VIROCID
Desinfeksjon av vannsystem CID 2000