Til toppen
Våre produkter

Våre produkter

Mer om våre produkter finner du i vår netthandel

Rengjøring i fjørfehus

Støvfjerning

Fjørfehygiene er like viktig for alle produksjoner, og vi forutsetter et "alt ut alt inn"-system i driften enten det dreier seg om kyllinghus, kalkunhus, hønehus, oppdrettshus eller rugeegg. Tøm huset for møkk. Før nedblåsing av støv, start "ut"-vifter for fullt. I de fleste tilfeller er nedblåsing av støv enklest ved hjelp av høytrykksvasker. Bruk støvmaske! Feiing med feiemaskin er raskt og effektivt.

Vasking

Bruk alltid såpe. Vanntemperatur 25-40 grader. Bruk flatdyse 15-25º. Vask gulvet først. Skumlegg med såpe BIO GEL eller BIOSAFE. Skummet skal være tilnærmet som barberskum. La såpen få virke så lenge at du ser at skitten begynner å krype oppover i skummet. Dette tar 30-60 minutter, vask deretter. Såpen gjør at skitten løser seg bedre opp og vaskingen blir raskere og bedre, samtidig som du slipper å bevege deg rundt i skittent vann når resten av huset og utstyr vaskes. Skumlegg deretter vegger. Vær nøye med takventiler, både innvendig og utvendig, vask rene. Fortsett med tak og takventiler på samme måte. Fôringsutstyr, vannrekker, vekter og annet løst utstyr kan være en blandning av plast, stål, galvanisert og aluminium. Er det utstyr av aluminium bør BIOSAFE brukes. Den påvirker ikke aluminium og kan brukes på alle typer metaller, plast osv.

Kalkunhus og hus for frittgående høner/ aviar

Her bør det brukes et litt tøffere vaskemiddel som "henger" lenge, slik at skitten løses godt opp. BIOGEL har som produktnavnet indikerer gelegenskaper som forlenger innvirkningstiden betydelig. Både BIOSAFE og BIO GEL har svært gode skumegenskaper. Begge skal pålegges med skumlanse med >30 bars trykk for å få et godt skum.

Kyllingoppdrett, egg og hønehus aviar

Gjør som ovenfor, men før såpevask skrapes og vaskes alt av grov fastsittende skitt vekk. Når den fastsittende skitten er borte, skumlegg alt, slik at de siste skittpartiklene og fettet løsner, og huset kan vaskes godt rent før desinfeksjon.

Vannrekker og vannsystemer

Vann er det viktigste næringsmidlet og utgjør i snitt 1,6 til 1,7 i forhold til fôr. Rent vann er en forutsetning for et godt resultat. Inne i vannrøret danner det seg alltid en biofilm i perioden med dyr i huset. Denne filmen inneholder forskjellige bakterier, alger og sopp, og disse kan være både skadelige og ikke-skadelige. Biofilmen kjennes som et slimaktig belegg. Måten uønskede bakterier kan komme inn i vannrøret på, er at de faktisk går motstrøms og følger nippelen inn i vannrøret. Dette ser vi ved at det ofte er coliforme tarmbakterier i vannprøver fra drikkevann i fjørfehus. Klor er et godt desinfeksjonsmiddel når det er snakk om rent vann, men til å fjerne biofilm har den ingen virkning. CID 2000 bestående av hydrogenperoksyd og syrer er det eneste som vi vet virker. CID 2000 skal brukes i en konsentrasjon på 2% for å få den etsende virkningen som trengs for å trenge gjennom biofilmen, løse denne opp, og desinfisere hele vannledningen. Still Dosatron på 2%. Fyll vannsystemet med CID 2000, la det virke i 4 til 8 timer, skyll deretter. Sett en bøtte der skyllevannet kommer ut for å se hvor mye skitt som er i rørene. Er det mye skitt, bør prosessen gjentas.

Desinfeksjon

Huset desinfiseres når det er tilnærmet tørket opp, og det er ikke dammer igjen på gulvet. Desinfeksjonsmidlet påføres enklest ved bruk av høytrykksvasker og skumlans/ skuminjektor 2L. Man rekker da uten problemer opp til taket. De nye teleskoplansene gjør at vask og desinfeksjon av luftekanaler i taket også er mulig. Det er ofte vanskelig å få ut så lite som 0,5–1%. Desinfeksjonsmidlet kan blandes ut 1:1 for å få en mer nøyaktig oppløsning ved pålegging med høytrykksvaskeren. Ved all bruk av desinfeksjon; bruk beskyttelsesklær, godkjente hansker, og ansiktsmaske med filtre, A2 P3 eller tilsvarende kombinasjonsfilter.

Desinfeksjon med befuktingsanlegg

Den ideelle måten å desinfisere på, er at dråpene svever i rommet og dekker alt av utstyr. Bruk 1L VIROCID per 1000m³ romvolum. Still Dosatron på 1% og kjør inn. I hjørner og langs yttervegg skal det legges på ekstra desinfeksjonsmiddel i overgang vegg-gulv.

Desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmidlet VIROCID er testet for akvakulturbruk i Norge og godkjent av Legemiddelverket. VIROCID er et anbefalt desinfeksjonsmiddel ved fugleinfluensa, svineinfluensa m.m i svært mange land, og også i Norge. VIROCID er ikke korrosivt og kan brukes på alt av utstyr inklusive biler. VIROCID er testet i Norge av både på Veterinærinstituttet i Trondheim og Oslo, og også på universitetet i Bergen. VIROCID er godkjent til bruk ved så lave temperaturer som + 4ºC . VIROCID er godkjent i Europa, USA, Canada, Russland m.fl.

Neopredisan 135-1

NEOPREDISAN 135-1 bør alltid brukes mellom innsett der dyrene har "lang" levetid, som i kalkunhus, oppdrettshus, økologiske produksjoner og andre tilsvarende produksjoner. Dersom det er problemer med synkende resultater i slaktekyllingproduksjon, vil en desinfeksjonsrunde med Neopredisan 135-1 oftest hjelpe for å komme tilbake til normale resultater. NEOPREDISAN 135-1 er et spesialdesinfeksjonsmiddel mot koksidier, spolorm, kryptosporider, klostridier, og er også testet mot sporedannende bakterier som Clostridium perfringens. NEOPREDISAN 135-1 bør brukes minimum en gang i året for å redusere mengden koksidier. Desinfiser alt av utstyr som dyrene er i kontakt med, og 1 meter opp på veggene. Husk også å desinfisere ventiler og vifter.