Til toppen
Varianter av PRV har ulik evne til å fremkalle HSMB i laks

Bilde: Øystein Wessel, NMBU.

Varianter av PRV har ulik evne til å fremkalle HSMB i laks

En ny studie viser at forskjellige varianter av PRV har ulik evne til å fremkalle HSMB hos laks.

 

Mye virus, men ikke alltid sykdom

Piscint orthoreovirus (PRV-1) er vist å være årsaken til hjerte- og skjellettmuskelbetennelse (HSMB). Viruset er svært utbredt i oppdrettsnæringen, men alle smittede fisk utvikler ikke HSMB. PRV er påvist i Norge så langt tilbake som i 1988, altså over 10 år før sykdommen HSMB først ble beskrevet. Hvorfor hadde vi ikke HSMB i Norge tidligere? Viruset er også vist å være svært utbredt i Canada, men der er det nesten ikke rapportert om HSMB-utbrudd. Er det forskjeller i virusene som er årsak til dette?

En forskergruppe ledet av NMBU Veterinærhøgskolen har i samarbeid med Veterinærinstituttet, PatoGen, Nofima og VESO jobbet med å besvare følgende spørsmål
 

  • Har ulike varianter av PRV ulik evne til å gi HMSB?
     

Gjenoppliving av gamle virus

Gjennom et FHF-finansiert prosjekt har forskergruppen klart å «gjenopplive» PRV-varianter fra lakseprøver tilbake fra 1988, 1996 og 1997, altså før HSMB ble oppdaget i 1999. Effekten av å smitte fisk med disse variantene har blitt sammenliknet med to varianter hentet fra felt i Norge i 2018, samt en variant fra British Colombia i Canada.

Det finnes høy og lavvirulente varianter av PRV
Smitteforsøket viste at de historiske norske virusvariantene fra 1988, 1996 og 1997 ga mindre hjertebetennelse sammenliknet med de to variantene som ble hentet fra felt i Norge i 2018. Varianten fra Canada ga også lite hjertebetennelse tilsvarende det man så hos de historiske norske variantene. Forsøket viste at alle virusene formerte seg svært godt i røde blodceller tidlig i forløpet, men at de mest sykdomsgivende variantene førte til mer fritt virus i blodplasma enn de som ga mindre sykdom. Mengden av virus i plasma så ut til å være knyttet til hvor kraftig hjertebetennelsen som kom i etterkant var.

Kan man screene for høy- og lavvirulente varianter?
Forskergruppen fant forskjeller i genene hos de høy- og lavvirulente virusvariantene. Det jobbes nå med å kartlegge hvilke varianter som finnes i Norge i dag. Videre arbeides det med å forstå de genetiske forskjellene som påvirker virulensen og utvikle metodikk som kan skille mellom høy- og lavvirulente varianter.

Å fjerne PRV fra norsk lakseoppdrett vil være vanskelig. Derimot kan det i fremtiden bli mulig å sette inn målrettede tiltak mot de variantene som gir mest sykdom. Dette kan bli en viktig og effektiv strategi i fremtiden for å redusere sykdom knyttet til HSMB i Norge.


Studien er utført i samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, PatoGen, Nofima og VESO. Prosjektet er finansiert av FHF (prosjekt 901305).

Arbeidet er publisert og tilgjengelig gjennom Pathogens:

https://www.mdpi.com/2076-0817/9/12/1050?type=check_update&version=2

 

For english version, please read the published study through Pathogens:

https://www.mdpi.com/2076-0817/9/12/1050?type=check_update&version=2