Til toppen
Om oss

Om oss

Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS, eller VESO for dem som kjenner oss er Norges ledende leverandør av legemidler, vaksiner, oppdragsbasert forskning samt notimpregnering, vask og desinfeksjonsprodukter til akvakultur. Både i Norge, og på verdensbasis. Vi i VESO jobber hver dag med det samme målet for øyet - vi skal bidra til god fiskehelse, og gjennom det god fiskevelferd. Dette skal vi oppnå gjennom å gi fisken de beste forutsetninger for et liv uten sykdom beskyttet av vaksiner, i rene nøter og med trygge rammer av biosikkerhet.