Til toppen
Notimpregnering

Notimpregnering

Brynsløkken produserer notimpregnering til akvakulturindustrien i Norge og Chile. Produktene er tilgjengelige hos VESO og Brynsløkken. Brynsløkken AS har jobbet med produksjon av maling og lakk i en årrekke og har lang erfaring med kjemikalier. Bedriften ble etablert i 2004 og er i dag virksom innen utvikling og levering av egne varemerker til faghandelen, båtpleieprodukter under varemerket RESPECT og produkter til impregnering av oppdrettsnøter under varemerket Notorius.

Produksjon av egne varemerker har vært en viktig del av virksomheten siden oppstart, og omfatter først og fremst produksjon og tapping av flytende kjemikalier til faghandelen. I tillegg til produksjonen tilbyr vi utvikling av produktene for å løse de ulike oppgavene på best mulig måte til konkurransedyktige priser. 

RESPECT er en serie båtpleieprodukter som produseres hos oss og distribueres til de aller fleste båtbutikker i Norge samt noe til Sverige og Danmark. Produktene omfatter trepleie, rengjøringsprodukter for vedlikehold av gelcoat. 

Arbeidet med utvikling av notimpregneringer til oppdrettsnæringen har pågått siden begynnelsen av 2011. Etter en periode med småskala forsøk og større kommersielle tester gjorde vi i 2013 vårt første salg. På grunn av økt etterspørsel flyttet vi i 2017 inn i nye lokaler med nytt produksjonsutstyr som mer enn doblet produksjonskapasiteten. Dette ga økt sikkerhet og kvalitet på leveransene. 

Notorius A

Notorius A er vårt standardprodukt og inneholder 20% dikobberoksid som eneste virkestoff. Fargen er rødbrun ved utsett, men blir lys gul etter et par uker i sjøen. Den lyse fargen gjør det lett å se noten og enklere oppdage påslag eller groe som har drevet inn i noten. Avhengig av når på året og hvor i landet noten settes ut, vil produktet ha en varighet på 3-9 måneder.

Sikkerhetsdatablad Notorius A

Notorius I, II og III

Notorius I, II og III er våre kraftigste og beste produkter på markedet. Disse produktene inneholder fra 17 til 20% dikobberoksid og fra 1,5 til 1,8% kobberomadine. Notorius I er rødt, Notorius II og III er rødbrunt ved utsett og blir gult etter en tid i sjøen. Den gjennomsnittlige forventede varigheten av produktene er fra 6-9 måneder gjennom groesesongen på Vestlandet i Norge. Flere av nøtene som er impregnert med disse produktene har blitt stående uten spyling i ett år på noen av de mest utsatte lokalitetene. 

Sikkerhetsdatablad Notorius I

Sikkerhetsdatablad Notorius II

Sikkerhetsdatablad Notorius III

Notorius Concentrate 

Dette er en variant av Notorius III utviklet for markedet i Chile. Produktet er et konsentrat som tilsettes 50% vann i volum før bruk, og er laget som et konsentrat for en mer effektiv logistikk. Produktet er rødbrunt og blir gult etter en tid i sjøen. I Chile har produktet vist en gjennomsnittlig varighet på 6-9 måneder gjennom 2016 og 2017. 

Sikkerhetsdatablad Notorius Concentrate (engelsk)

PG4

PG4 inneholder 0,6 % kobber, men ikke i form av dikobberdioksid. Produktet er gult og inneholder en kombinasjon av kobberomadine og sinkomadine. Dette er organiske aktive stoffer som blant annet har en god effekt mot alger. Produktet egner seg først og fremst til bruk om vinteren (høstutsett), da det på denne årstiden ikke forekommer påslag av "hard" groe som f. eks blåskjell. Kommersiell utprøvning har imidlertid vist at produktet også har god effekt om sommeren.