Til toppen
Ledige stillinger ved VESO Vikan

Ledige stillinger ved VESO Vikan

RENHOLDSMEDARBEIDER - HALVT ÅRS VIKARIAT, 100% STILLING

Varighet
 • Vi søker etter en serviceinnstilt renholdsmedarbeider som kan jobbe i 100% vikariat fra august 2020 til februar 2021 med muligheter for forlengelse. Til samme person kan vi tilby 30% stilling f.o.m. mai og frem til august 2020. Arbeidstiden legges innenfor 08.00 – 15.30 på hverdager.
Arbeidsoppgaver
 • Varierte arbeidsoppgaver knyttet til renhold av kontor, kantine, laboratoriet og klekkeri. Dette inkluderer daglig renhold, smitterenhold, periodisk renhold, klesvask og forberedelse av bevertning til møter og kundebesøk ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt da dokumentasjon av renhold, samt å holde seg oppdatert på alle prosedyrer ved forsøksstasjonen, er av vesentlig viktighet.
 • Erfaring fra renhold er en fordel, fagbrev er ønskelig 
Personlige egenskaper
 • Selvstendig
 • Strukturert
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Flink til å kommunisere
 • Energisk og positiv
 • Serviceinnstilt
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Vi vektlegger et høyt faglig nivå og full opplæring vil bli gitt. 

Send søknad og CV på e-post til kontorleder Rosa-Lill Skaret: E-post: rosa-lill.skaret@veso.no, telefon: +47 74 21 77 70

 

PROSJEKTLEDER/FORSØKSLEDER - 100% STILLING

VESO Vikan utfører forskningsprosjekt på oppdrag fra kunder. Prosjektene omfatter grunnforskning, evaluering av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsfisk, samt dokumentasjon av genetisk resistens i avlsprogrammer. Vi utvikler og tilbyr smittemodeller for fiskesykdommer og aktiviteten er fordelt på et smittelaboratorium, et settefiskanlegg og to FoU-konsesjoner i sjø. Vi har periodevis stor pågang fra kunder som ønsker forsøk med lakselus, samt avlsselskap som vil dokumentere den genetiske resistensprofilen til sine laksestammer.

Vi søker etter en løsningsorientert og initiativrik medarbeider med utdanning på mastergradsnivå innen fiskehelse/veterinærmedisin, eller tilsvarende fagfelt. Vi jobber med både parasitter, bakterie- og virussykdommer. Kompetanse om vaksiner, legemidler, fôr, avlsarbeid eller toksikologi er nyttig. Som forsøksleder vil du få ansvar for planlegging, kostnadsberegning, gjennomføring og rapportering, og du får følge prosjektet fra start til slutt. Vi arbeider med oppdragsforskning, så evne til å arbeide selvstendig samt utpreget serviceinnstilling er en forutsetning. Vi følger kvalitetssikringsstandarder som krever nøyaktig arbeid etter fastlagte rutiner og stiller høye krav til skriftlig dokumentasjon på norsk og engelsk. Stillingen byr på et bredt spekter av faglige utfordringer som løses i samarbeid med våre kunder. Du vil også være involvert i vårt interne FoU-arbeid med å etablere og videreutvikle smittemodeller, og vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser der vi presenterer våre resultater. VESO har også en forsøksavdeling i Chile med fokus på sykdommer i den chilenske oppdrettsnæringen.

VESO Vikan tilbyr et godt, innovativt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og fleksible arbeidsforhold. Arbeidssted er Vikan, 20 km fra Namsos. For flere opplysninger, kontakt ledende forsøksleder Hilde Sloot Bjøru, tlf 994 44 459 eller forskningssjef Marie Løvoll, tlf 975 21 869. 

Søknad med CV sendes innen 10. mai 2020 til marie.lovoll@veso.no. Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.

Renholdsmedarbeider.pdf
Last ned
Forsøksleder.pdf
Last ned