Til toppen
Ledige stillinger på VESO Vikan

Ledige stillinger på VESO Vikan

Forsøksleder

Har du lyst å jobbe med utprøving av morgendagens produkter for bedre fiskehelse? VESO Vikan trenger flere dyktige medarbeidere og har følgende faste stilling ledig for snarlig tiltredelse:

FORSØKSLEDER – 100% STILLING

VESO Vikan utfører forskningsprosjekt på oppdrag fra kunder. Prosjektene omfatter grunnforskning, evaluering av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsfisk, samt dokumentasjon av genetisk resistens i avlsprogrammer. Vi utvikler og tilbyr smittemodeller for fiskesykdommer og aktiviteten er fordelt på et smittelaboratorium, et settefiskanlegg og to FoU-konsesjoner i sjø. Vi har stor pågang fra kunder som ønsker forsøk med lakselus, samt avlsselskap som vil dokumentere den genetiske resistensprofilen til sine laksestammer. VESO har også en forsøksavdeling i Chile med fokus på sykdommer i den chilenske oppdrettsnæringen.

Vi søker etter en løsningsorientert og initiativrik medarbeider med utdanning på mastergradsnivå innen fiskehelse/veterinærmedisin, eller tilsvarende fagfelt. Vi jobber med både parasitter, bakterie- og virussykdommer. Kompetanse om vaksiner, legemidler, fôr, avlsarbeid eller toksikologi er nyttig. Som forsøksleder vil du få ansvar for planlegging, kostnadsberegning, gjennomføring og rapportering, og du får følge prosjektet fra start til slutt. Vi har mange internasjonale kunder, så du må være komfortabel med både skriftlig og muntlig engelsk og norsk. Evne til å arbeide selvstendig samt utpreget serviceinnstilling er en forutsetning. Stillingen byr på et bredt spekter av faglige utfordringer, og du vil være involvert i vårt interne FoU-arbeid med å etablere og videreutvikle smittemodeller. Vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser der vi presenterer våre resultater.

VESO Vikan tilbyr et godt, innovativt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og fleksible arbeidsforhold. Arbeidssted er Vikan, 20 km fra Namsos. For flere opplysninger, kontakt forskningssjef Marie Løvoll, tlf 975 21 869.

Søknad med CV sendes innen 9. april 2021 til marie.lovoll@veso.no. Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.

Stillingsannonse - forsøksleder 100%.pdf
Last ned