FoU

FoU

Brynsløkken AS har siden vi begynte med antigoreprodukter sagt at suksess avhenger av sammensetningen av produktet i kombinasjon med optimal bruk.

Groebildet varierer fra år til år, men det er ingen god grunn til at produktene ikke fungerer. Vi forsøker å samle så mye data vi kan for å kunne ta lærdom og forbedre produktene våre. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å ta frem nye og bedre produkter.

Vi har gjennom hele året et stort antall produktprøver i sjøen som dokumenteres med fotografering månedlig. Dette gir oss en masse nyttig informasjon.   

HVA DEFINERER ET ANTIGROEPRODUKT SOM VIRKER?

Antigroeprodukter virker ved at biocidene (giftstoffene) i produktet blør ut. Giftstoffene er ikke aktive før de forlater noten og kan reagere med en organisme som har festet seg på den. Dette krever at det blør ut en bestemt mengde giftstoffer per tidsenhet per areal. 

HVA GJØR DETTE SÅ VANSKELIG?

Det er grovt sett to forhold som er med på å påvirke varigheten av et antigroeprodukt: 

1) Ytre påvirkning/ naturlige variasjoner

Strømforhold, salinitet og temperatur vil kunne påvirke hvor fort giftstoffene blør ut. For våre produkter ser det ut som temperaturen er den faktoren som har størst innvirkning. Dette er det lite man kan gjøre noe med annet enn å forsøke å lage produkter som virker under alle forhold. Dette er krevende, men ikke umulig.

2) Variasjoner i råvaren

Enkelte råvarer kan ha relativt "bred" spesifiksjon. Dette kan være fordi råvaren i utgangspunktet ikke er ment for vannbaserte systemer, men er laget for bruk i løsemiddelbaserte antigroeprodukter til skip. Vi har i lang tid jobbet med bedre kontroll med råvarene vi bruker, men det er vanskelig da vi i svært liten grad kan spore produktene våre og finne ut hvilke batcher som fungerte godt og hvilke batcher som fungerte mindre godt.  

Brynsløkken ønsker å innføre større grad av sporbarhet i bransjen og har jobbet for å få til dette. Både vi som produsenter, serviceselskap og oppdrettsselskap har systemer for dette, men systemene er per i dag ikke koblet sammen. 

 

Vår nettside bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter. Lese mer om vår bruk av cookies
 X