Til toppen
Bioteknologiske produkter

Bioteknologiske produkter

VESO forhandler Stembiont, som er et mikrobielt produkt for bedre hud og finnehelse hos laks gjennom mikrobiell forsterkning av den naturlige bakteriefloraen. Stembiont har gjennom forsøk over flere år vist seg å redusere forekomst av akutte og kroniske sårlidelser, samt øke tilvekst og overlevelse etter eksponering for sjøvann. Produktet kan brukes i kombinasjon med anestesibad før vaksinering. Stembiont er utviklet av Previwo, et selskap med opprinnelse fra mikrobiologimiljøet ved NMBU.

Kontaktpersoner Previwo

Kontakt Previwo
Kontakt Previwo
Kundeservice
Ragnhild Hanche-Olsen
Ragnhild Hanche-Olsen
Technical Manager
Robert Johansen
Robert Johansen
Sales Manager
Produktinformasjon
Stembiont Producto.pdf
Stembiont Product Information.pdf
Stembiont Produktinfo.pdf