Til toppen

Bioassay

Behandling mot lakselus bør gjennomføres på grunnlag av sensitivitetsundersøkelse i populasjonen. Metoden som brukes kalles bioassay. Stamløsning til bioassay fås ved forespørsel.

Gjennomføring av bioassay krever innsamling av levende lus fra populasjonen som skal undersøkes, og en viss grad av kjennskap til fastsettelse av utviklingsstadier hos lusa. Bioassay går i korte trekk ut på å behandle lus med forskjellige konsentrasjoner, lese av behandlingseffekt og gjøre en kort statistisk beregning. Resultatet vil gi en indikasjon på populasjonens følsomhet for midlet det ble testet mot. Det finnes separate protokoller for lusemidlene organofosfater, pyretroider og emamektin benzoat. VESO besitter kompetanse på bioassay og lusetelling, og konsulteres gjerne i forbindelse med dette. For informasjon, kontakt Sigmund Sevatdal.

For å utføre bioassay med azametifos behøves stamløsning. VESO Apotek distribuerer denne. Hver enhet inneholder 5 ml stamløsning, og er tilstrekkelig til fem gjennomføringer. Stamløsning kan bestilles over e-post eller telefon.