Til toppen

AquaNova Invest kjøper statens aksjer i VESO

Aquanova Invest inngikk onsdag 29. mai avtale med Nærings og fiskeridepartementet om kjøp av statens 34% eierandel i Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO). Aquanova som frem til i dag eier 61,32% av aksjene i VESO, vil med dette eie 95,32% av selskapet. Resterende aksjer eies av nåværende og tidligere ansatte i VESO. 

- Aquanova er tilfreds med at vi har fått på plass en avtale som sikrer kontinuitet i eierskap og ledelse i VESO. Vi har stor tro på den videre utviklingen og har fortsatt ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og konkurransedyktig næring. Som leverandør og samarbeidspartner er det vår ambisjon å være en profesjonell aktør med høy integritet. Vårt mål er til enhver tid å levere tjenester og produkter av høy kvalitet til konkurransemessig betingelser til våre kunder. Vi ønsker å bidra til vekst og positiv utvikling hos våre kunder, samarbeidspartnere og i næringen som helhet. Vi vil derfor fremover ha enda større fokus og investere ytterligere i utvikling av organisasjon, nye og innovative tjenester og produkter innen våre kjerneområder, sier daglig leder i VESO Arne Ruud. 

Fakta om VESO
  • VESO ble etablert av daværende Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd tilbake i 1988.
  • Selskapet er distributør av veterinære legemidler og biocidprodukter, driver kliniske smitteforsøk med fisk samt er engasjert i selskaper med tilgrensende virksomheter.
  • Selskapets forretningside er å tilby produkter og tjenester som bidrar til en god dyre- og fiskehelse.
  • Selskapet har hovedkontor i Oslo, distribusjonssentre i Oslo, Vestby i Akershus og Puerto Varas i Chile. Forsøkslaboratoriene for fisk er lokalisert på Vikan utenfor Namsos i Trøndelag og Colaco i Chile. For 2018 hadde VESO, inkl. datterselskap, 567 mill. kroner i driftsinntekter.